Hartverwarmend

Dokter zei dat hij zou sterven: Nu is hij 266 kilo lichter - bekijk zijn weergaloze transformatie

Video van geadopteerde Down baby lachend naar zijn moeder, gaat viraal

Meeluisteraars horen hoe vrouw gruwelijke waarheid opbiecht tijdens vlucht - beseffen dat er meteen iets moet worden gedaan

Rotterdamse politie 'valt zorgcentrum binnen' - oogst veel lof voor spetterend optreden

Politie zet auto van vrouw aan de kant - kijkt naar zoon en vraagt hem uit te stappen

De 7-jarige Jacob heeft een aandoening genaamd, PANDAS, een aandoening waarbij kinderen gedragsproblemen en tics ontwikkelen na het oplopen van ...

Autistisch jongetje huilt tijdens eerste schooldag - dan doet klasgenootje iets wat de hele wereld bezighoudt

Christian, zijn eveneens 8-jarige klasgenoot, besloot in te grijpen. Hij stapte op Connor af en vertelde hem simpelweg dat alles ...