Groepje IC-artsen: “Accepteer meer overlijdens, maatregelen eisen te grote tol”

Sinds het invoeren van de strengere maatregelen, waaronder de avondklok, klinken er steeds harder geluiden dat er meer schade wordt aangericht dan voorkomen. Vier intensivisten bepleiten nu in het NRC een versoepeling van de maatregelen.

“Maatregelen eisen te grote tol”

De artsen werken dagelijks met coronapatiënten, maar geven aan zich zorgen te maken over de impact van de maatregelen. “Niet-urgente reguliere zorg wordt uitgesteld waardoor kanker-, transplantatie en andere patiënten soms vroegtijdig sterven.”

Ook hebben ze oog voor worstelende ondernemers en de potentiële effecten op kinderen, die zowel te maken kunnen krijgen met leerachterstanden en psychologische problemen.

Overgewicht, hoge bloeddruk en/of suikerziekte

Tevens pogen de IC-artsen een realistisch beeld te schetsen van het soort patiënt dat met COVID-19 op de intensive care belandt, om aan te geven dat het in de meeste gevallen gaat om mensen met een lage levensverwachting. Mensen die “ernstige co-morbiditeit hebben zoals overgewicht, hoge bloeddruk en/of suikerziekte – allemaal risicofactoren voor een ernstig verlopende Covid-19-infectie”.

“Accepteer meer overlijdens”

Het viertal beseft dat het altijd een duivels dilemma is, met echte levens op het spel, maar suggereert dus dat een versoepeling van de maatregelen per saldo minder schade oplevert, als al het andere ook wordt meegenomen. Met daarbij de trieste conclusie “te accepteren dat er als gevolg van corona meer mensen zullen overlijden”.


Je kunt ons nu ook volgen op Instagram voor meer leuke verhalen, foto’s en video’s.