D66 wil halvering aantal kippen en varkens omwille van stikstofuitstoot

De intensieve veeteelt staat steeds vaker ter discussie. Is het niet om vermeende misstanden in stallen, dan wel om de gevolgen voor het milieu.

Regeringspartij D66 oppert nu om het aantal kippen en varkens met minstens de helft te doen afnemen. Momenteel telt ons land 50 miljoen kippen en 6 miljoen varkens.

Aanleiding voor dit standpunt is een rapport waaruit blijkt dat de Nederlandse maatregelen om stikstofuitstoot tegen te gaan niet naar behoren functioneren.

“Woningbouw lijdt onder intensieve veeteelt”

Zo worden woningbouwprojecten geblokkeerd omwille van de hoge uitstoot door intensieve veeteelt.

Aan de NOS laat D66-kamerlid De Groot weten: “Van de Nederlandse stikstofuitstoot is 70 procent afkomstig van de landbouw, waarvan een groot gedeelte uit de intensieve veehouderij. Tegelijkertijd is de bijdrage van de intensieve veehouderij aan onze eigen economie nog geen 1 procent. De verhouding is compleet zoek.”

Stoppen of overstappen

De partij wil dan ook dat boeren gestimuleerd worden om te stoppen of over te stappen op een duurzame manier van landbouw, genaamd kringlooplandbouw. Dat zou leiden tot minder uitstoot en bovendien geen gebruik maken van gronden en voedsel dat ook voor mensen bestemd zou kunnen zijn.