Paus: “Homoseksualiteit is hip” – religieus leider spreekt zich uit

Paus Fransiscus spreekt zich in een nog te publiceren boek uit tegen homoseksualiteit.

In ‘La fuerza de la vocación’, wat zoveel betekent als ‘de kracht van de roeping’, laat de religieuze leider een beduidend minder genuanceerd geluid horen dan in voorgaande jaren.

In de Telegraaf valt te lezen dat het een “vergissing” is om te denken dat homoseksualiteit in het priesteronderwijs “niet zo slecht” is. “In het gewijde leven en in het priesterlijke leven heeft dit soort genegenheid geen plaats,” aldus de paus.

bisschoppen
Geestelijken in het Vaticaan (Pixabay)

Homoseksualiteit als modeverschijnsel

Ook verwondert hij zich erover dat sommige samenlevingen homoseksualiteit als iets “hips” lijken te zien, als een modeverschijnsel.

In voorgaande jaren liet paus Fransiscus zich genuanceerder uit over homoseksuelen. In de pers werd breed uitgemeten hoe hij zich afvroeg of het juist is om “godzoekende” mensen met goede wil te beoordelen.

“We gedogen het, zolang je maar geen priester wordt”

Volgens de Washington Post laat de paus echter ook dit keer nog ruimte voor homoseksuelen binnen de rooms-katholieke kerk.

“Het zijn mensen die leven in dienst van de kerk, van de christelijke gemeenschap, van de mensen van god. Dit perspectief moeten we niet vergeten.”

priester
“In het priesterlijke leven heeft homoseksualiteit geen plaats” (Pixabay)

De uitspraken lijken een manier om een duidelijke lijn te trekken tussen homoseksualiteit binnen de rooms-katholieke organisatiestructuur en daarbuiten.

In formele zin onderwijst de rooms-katholieke kerk dat homoseksuele neigingen kunnen, maar dat daadwerkelijke contacten vermeden dienen te worden.

Wat is jouw mening hierover? Deel het op Facebook.