Alle verpleeghuizen verboden terrein voor bezoekers vanaf nu

Het coronavirus is niet meer weg te denken uit de dagelijkse realiteit. Met name de onzekerheid over wat er de komende weken te gebeuren staat is lastig.

Maar als er één ding is dat inmiddels als een paal boven water staat is het dat oudere, minder gezonde mensen veel meer risico lopen dan jongere, gezonde personen. Ook al kan het in principe iedereen treffen.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge maakte zojuist bekend dat bezoek in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor ouderen niet langer is toegestaan. De bewoners lopen een te groot gevaar om besmet te raken, met alle gevolgen van dien.

De minister – die sinds vandaag ook de taken van de door vermoeidheidsklachten afgetreden minister Bruins overneemt – geeft aan dat het een ingrijpende maatregel is voor mensen die reeds in de laatste fase van hun leven zitten. En misschien juist behoefte hebben aan sociaal contact met hun naasten.

Uitzondering voor mensen in laatste fase

Een uitzondering wordt dan ook gemaakt voor mensen die daadwerkelijk het sterven nabij zijn, om hen toch de kans te geven menswaardig afscheid te nemen.

Het advies was al langer om kwetsbare personen zoveel mogelijk te vermijden – ook als je jong en gezond bent – maar nu acht het kabinet het dus noodzakelijk dit strenger af te bakenen.

Ook de oppositie lijkt het eens. Zo laat bijvoorbeeld Lilian Marijnissen van de SP weten het een begrijpelijke beslissing te vinden, hoe pijnlijk en verdrietig ook.