Goed nieuws voor vaders: vanaf 1 juli zes weken kraamverlof

Als het gaat om ouderschapsverlof voor partners bleef Nederland de laatste jaren flink achter ten opzichte van andere Europese landen. Maar vanaf 1 juli komt daar nu verandering in, met een ruimere regeling.

Vaders (of tweede moeders) krijgen bovenop de reeds bestaande week nog eens maximaal vijf weken vrijaf. In die periode wordt geen loon ontvangen, maar een uitkering van het UWV. Het bedrag is maximaal 70% van het salaris.


Zes weken in eerste half jaar

De verlofweken dienen binnen zes maanden na de geboorte te worden gebruikt, en uiterlijk vier weken van tevoren worden gemeld bij de werkgever.

Twee dagen > één week > zes weken

En zo gaat het ineens snel met het partnerverlof. Een paar jaar geleden was het nog maar twee dagen, waarna het sinds 1 januari 2019 is verhoogd naar één week. En vanaf deze week dus ineens zes weken.

Fijn nieuws voor aanstaande ouders, nietwaar?